Budapest in het kort

De geschiedenis van Boedapest

Budapest

In de eerste eeuw voor Christus vielen de Kelten voor het dorp Ak-Ink en dan vooral voor de warme bronnen op de linker oever van de Donau. In het jaar 450 verlaten de Romeinen de plaats voor goed en wordt ze overgenomen door Attila de Hun. Nomadische Magyaren nemen in 896 het land in. Honderd jaar later voert koning Stefaan het christendom in als staatsgodsdienst en het jaar 1000 betekent tevens het startschot van de Hongaarse staat.


Tijdens de Turkse veroveringstochten in de 16e eeuw wordt Boeda een Turkse provinciestad. Daarna wordt Hongarije in drieën verdeeld: Een Habsburgs en een Turks gedeelte en Transsylvanië. In de 19e eeuw zijn er sterke nationalistische krachten in Hongarije die naar vrijheid verlangen en zich willen bevrijden. Deze dorste naar vrijheid wordt meedogenloos de kop ingedrukt door Russische en Oostenrijkse troepen, maar in 1867 komt er een compromis dat tot de Oostenrijks-Hongaarse dubbele monarchie leidt. In 1872 wordt dit gevierd doordat Boeda en Pest één stad worden.

Tijdens de eerste en tweede wereldoorlog lijdt Hongarije misschien wel meer dan andere Europese landen. Tijdens de tweede wereldoorlog wordt de stad bezet door nazi-Duitsland en het gevolg is dat meer dan een half miljoen Hongaarse Joden gedood worden. Toen Stalin de macht overnam, werd het klimaat in het land er niet veel milder op. De deportaties en executies van Joden blijven voortduren. In 1956 drukken Russische troepen de Hongaarse revolutie de kop in. 3000 mensen komen om tijdens de gevechten en honderdduizenden mensen ontvluchten Hongarije.

In 1989 stuikt het Oostblok in elkaar en met vreedzame middelen gaat Hongarije eindelijk naar democratie en vrijheid. Met de vrijheid volgden echter teleurstellingen in de vorm van een hogere werkeloosheid, criminaliteit, drugs, prostitutie en enorme klasseverschillen. Op 1 mei 2004 wordt Hongarije lid van de EU.

Kaart van Budapest

Header
Subject
Body
Footer