Laatste zoekopdracht voor vluchten

Huurauto voorwaarden


Let er alstublieft op dat u de auto direct van rentalcars.com huurt en niet van Supersaver.nl.

rentalcars.com is gevestigd in St Georges House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England en ons bedrijfsnummer is 05179829. Deze algemene voorwaarden, samen met de algemene voorwaarden van onze website, het privacy beleid en het beveiligings beleid, vormen onze overeenkomst met u, de huurder, voor de diensten die wij aanbieden voor het organiseren en leveren van een huurauto. Tezamen worden deze aangeduid als onze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten voor het leveren van onze diensten en deze sluiten alle andere voorwaarden uit. Geen enkele handelswijze van rentalcars.com zal aangezien worden om aanvaarding van enige andere voorwaarden te accepteren. Het accepteren van de diensten, of het ondertekenen van enige overeenkomsten zal beschouwd worden als uw bewijs van acceptatie van deze voorwaarden. rentalcars.com kan soms de voorwaarden wijzigen en u, de huurder, wordt geadviseerd om de website te bekijken om enige wijzigingen te overwegen indien deze van toepassing zijn op u. Uw huur van elke auto is onderhevig aan de algemene voorwaarden van een huurauto zoals bepaald door het autoverhuurbedrijf en aan de corresponderende wetgeving van het land en/of staat waar de huur plaats vindt. Individuele restricties kunnen ook van toepassing zijn op uw autohuur.

U zal worden voorzien van een auto via ons of als bemiddelaar. Onze handelswijze hangt af van van onze relatie met het autoverhuurbedrijf.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op enige reserveringen die u, de huurder, met ons maakt of via deze website, dus zorg er voor dat u bekend bent met de inhoud van deze. Onze algemene voorwaarde, en zowel die van onze lokale verhuurders bevatten exclusies en beperkingen van aansprakelijkheid.

Uw reservering op deze website is voorwaardelijk dat u, de huurder, onze algemene voorwaarden accepteert. Indien u, de huurder, bezwaar heeft met enig onderdeel van deze voorwaarden moet u niet doorgaan met uw reservering. Door te bevestigen dat u een auto wenst te reserveren op onze website accepteert u, de huurder, dat u de relevante voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft. Indien er enig onderdeel is die u, de huurder, niet volledig begrijpt of als u vragen heeft over het huren van een auto of enige andere produkten, neemt u dan contact op met ons op 0800 265 9219

Er kunnen bepaalde omstandigheden zijn waarbij wij niet weten of een verhuurbedrijf een bepaalde auto beschikbaar heeft. Dit zal duidelijk worden aangegeven voor of nadat u, als huurder, uw verzoek heeft ingediend. In deze gevallen plaatsen we de auto "op verzoek" met het autoverhuurbedrijf. Dit betekent dat ondanks het feit dat wij niet meteen kunnen bevestigen of deze auto beschikbaar is aan u, de huurder, dat wij alles in het werk zullen stellen om deze auto voor u te bevestigen en zullen wij binnen 48 uur u informeren om u van de uitkomst op de hoogte te brengen. In andere gevallen is de verzochte auto beschikbaar. Wanneer u, de huurder, een auto of ander produkt huurt via onze website voor de aangeboden prijs kan deze door ons binnen 48 uur na het ontvangen van uw reservering geaccepteerd worden (of tot 1 dag voor aanvang, indien eerder). Wij zullen u, de huurder, op de hoogte brengen met een email en door het versturen van een email ter bevestiging van uw reservering indien deze is geaccepteerd. Houdt u er rekening mee dat u, de huurder, geen contract heeft voor het huren van een auto voor de afgesproken prijs totdat uw reservering bevestigd is en de noodzakelijke betaling ontvangen is. Indien u verdere vragen heeft, neemt u dan contact op met ons. Houdt u er rekening mee dat elk contract wordt verbonden met het individu die de de eigenlijke auto reserveert en alle correspondentie zal naar dat opgegeven adres verstuurd worden, ook als het een derde partij betreft die de huurprijs betaald. Om enige twijfel te voorkomen zal niets in onze voorwaarden een derde partij in staat stellen om voordeel te trekken of rechten te ontlenen, overéénkomstig de Akte van Contracten 1999 (rechten van derden).

De voucher moet getoond worden aan het autoverhuurdbedrijf wanneer de auto wordt opgehaald. rentalcars.com kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verhuur dat geweigerd wordt of indien een voucher niet vertoond wordt.

rentalcars.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige belaste kosten of toeslagen als gevolg van het ondertekenen van documentatie die lokaal ondertekend en geaccepteerd is.

rentalcars.com kan geen verantwoordelijkheid nemen voor iemand die onder invloed van alcohol/drugs rijdt, schade opzettelijk veroorzaakt, offroad rijden of het rijden zonder zorg en attentie. U, de huurder, accepteert de volledige verantwoordelijkheid in deze gevallen. Deze lijst is niet volledig of grondig.

Wat is inclusief/exclusief in de prijs?
Leest u de specifieke algemene voorwaarden
*In Canada, onbeperkte kilometers is van toepassing op reizen tussen aangrenzende provincies/staten van ophaal locatie.
# Er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn, contacteert u onze reserverings afdeling

CDW
Collision Damage Waiver (CDW / schadeverzekering) verlaagt de aansprakelijkheid van de totale kosten van de schade, tot een eigen risico bedrag waar van toepassing. Tenzij de huurder opzettelijk schade veroorzaakt heeft; onder de invloed van alcohol en /of drugs is; de huurauto op een ongeoorloofde manier heeft gebruikt zoals bijvoorbeeld off road rijden of het uithuren aan derden. Het CDW dekt het eigen risico voor schade aan de auto of aan onderdelen/accessoires van de auto. Op de meeste bestemmingen zijn voorruiten, banden, onderkant auto, vervanging van sloten of sleutels en sleepkosten niet gedekt onder het verzekerings beleid. Andere uitzonderingen kunnen van toepassing zijn en kunnen verschillen per verhuurder, dus wij adviseren om overleg te plegen met het autoverhuurbedrijf ten tijde van het ophalen van de auto om te weten wat de exclusies zijn.

Diefstalverzekering
Diefstalverzekering vermindert de aansprakelijkheid van de huurder in het geval van diefstal of schade veroorzaakt als gevolg van diefstal of poging tot diefstal van de auto, tot een eigen risico waar van toepassing. Nalatigheid verbonden aan de diefstal van de auto kan er toe leiden dat het autoverhuurbedrijf de volle waarde van de auto terug eist.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Leest u zorgvuldig de details van de verzekering die wordt verstrekt door het autoverhuurbedrijf. Het is niet ongebruikelijk om uitsluiting van dekking aan inzittenden voor bloedverwanten en leden van uw directe familie of leden van hetzelfde huisadres die in de auto met u, als huurder, mee reizen. Extra dekking kunt u meestal lokaal kopen van het autoverhuurbedrijf zelf, of kan al bij uw reisverzekering inbegrepen zijn. Voor complete geruststelling adviseert rentalcars.com ten zeerste aan dat u, de huurder, volledig op de hoogte bent met de dekking die geleverd wordt met elke huur en waar van toepassing, en om extra dekking te kopen met betrekking tot uw echtgenoot of echtgenote en enige kinderen of andere familieleden die met u meereizen in de auto.

Persoonlijke Ongevallen Verzekering
Deze optionele verzekering kan al gedekt zijn door uw reisverzekering (bekijkt u dit voordat u, de huurder, op weg gaat). Als u deze verzekering wenst af te sluiten, kan deze ter plaatse gekocht worden wanneer u de huurauto ophaalt.

rentalcars.com Schadekosten Restitutie Plan
Wanneer u de auto ophaalt, zal u worden verzocht om een waarborgsom ter waarde van het eigen risico dat belast kan worden door uw verhuurder in het geval van schade opgelopen tijdens de huur. De hoogte van het eigen risico zal worden weergegeven in de algemene voorwaarden tijdens het reserveren.
rentalcars.com biedt het schadekosten restitutie plan aan dat, indien u deze heeft gekocht voor aanvang van de huur, vergoeding aanbiedt voor de schade (exclusief administratie en immobilisatiekosten) die u aan de verhuurder betaald heeft als gevolg van een claim op de Collision Damage Waiver (CDW / schadeverzekering) tijdens uw huur.
Het betaalde bedrag kan via rentalcars.com gereclameerd worden, onderhevig aan onze algemene voorwaarden, indien u een kopie van de volgende documenten doorstuurt naar rentalcars.com:

een kopie van het ongevallenrapport van de verhuurder, (deze moet voltooid worden voordat de huur is afgelopen).
een politie rapport indien een derde partij bij de ongeval betrokken was.
een kopie van de check in & check out documenten van de huurauto die duidelijk aantonen de nieuwe schade waar u voor belast wordt.
bewijs van afgeschreven betalingen op uw credit card.

Voor een claim betreffende aansprakelijkheid derden, vereist rentalcars.com een bevestiging van de verhuurder dat uw claim is afgerond en dat een partij voor de schade geïdentificeerd is voor de aansprakelijkheid.

Deze documenten moeten naar onze klantendienst gestuurd worden binnen 28 dagen na het voltooien van de huur.

Het rentalcars.com schadekosten restitutie plan biedt geen vergoeding aan voor kosten die niet gedekt worden door de CDW van de autoverhuurbedrijven.
De volledige details van de dekking inclusief de exclusies zullen worden voorzien door het autoverhuurbedrijf.

Voorbeelden van algemene exclusies van de CDW van autoverhuurbedrijven zijn;

Schade veroorzaakt aan ramen, voorruit, glas, interieur, persoonlijke bezittingen, wielen en/of banden, het dak en onderkant van de auto
Indien de bestuurder onder invloed is van drugs en/of alcohol
Indien de bestuurder ten tijde van het ongeval niet bij naam vermeld was op het huurcontract
Sleepkosten of schade veroorzaakt aan de huur auto als gevolg van het slepen van de auto door een ongeautoriseerde derde partij
Immobilisatie toeslagen als gevolg van de schade
Indien er sprake was van roekeloos rijgedrag of onoplettendheid, inclusief off road rijden of op onbestraatte wegen
Schade / letself aan inhoud of personen in de auto
Diefstal van het voertuig
Administratiekosten met betrekking tot de schade

In de bovenstaande gevallen zal u zelf volledig aansprakelijk zijn voor de volledige kosten tot, en hoger dan, het eigen risico dat het schadekosten restitutie plan niet zal vergoeden.
Voor verdere informatie met betrekking tot het schadekosten restitutie plan, neemt u contact op met een medewerker van ons.

Lokale Waarborgsom & Benzine
De meeste autoverhuurbedrijven vragen aan het begin van de huur om een waarborgsom om de kosten van de benzine, eigen risico en andere opgelopen kosten van de huur te dekken. Een geldige credit card is in de meeste gevallen verplicht (doet u navraag bij ons) en moet op naam staan van de hoofdbestuurder. Op voorwaarde dat de auto en extras in dezelfde staat ingeleverd zijn en in overeenkomst met het brandstofbeleid, dan wordt deze waarborgsom volledig aan u vergoed bij het inleveren van de auto. Houdt u er rekening mee dat sommige verhuurders een benzine beleid hanteren waarbij u, de huurder, een volle tank benzine moet betalen en de auto met een lege tank inlevert - in deze gevallen is er geen vergoeding voor ongebruikte benzine.

Buiten Kantooruren Kosten
Op de meeste luchthaven locaties wordt rekening gehouden met vluchten en worden auto's geleverd buiten de normale openingstijden van de verhuurder. Echter, er kan een bijkomende toeslag gelden voor deze dienst, die lokaal te betalen is aan de verhuurder. Wij zullen u, de huurder, informeren indien een toeslag van toepassing is wanneer u de ophaaltijd bevestigd in uw reserverings verzoek. In het geval dat een vlucht vertraging heeft, met als gevolg dat u de huurauto ophaalt buiten de normale openingstijden, wordt de bijkomende toeslag lokaal berekend, indien er een buiten kantooruren dienst beschikbaar is. rentalcars.com kan geen verantwoordelijkheid accepteren indien er geen buiten kantooruren dienst beschikbaar is en het wordt daarom aanbevolen dat u, de huurder, een onafhankelijke reisverzekering afsluit.

Minimum/Maximum Leeftijdsbeperkingen
Op de meeste bestemmingen is de minimum leeftijd om te huren 21 jaar. Extra toeslagen kunnen van toepassing zijn met bepaalde verhuurders en in sommige landen voor bestuurders die jonger dan 25 jaar zijn en ouder dan 65 jaar - waar de juiste leeftijd van de bestuurder is aangegeven met het reserverings verzoek zullen wij adviseren over enige toeslagen die van toepassing zijn. Minimum leeftijd kan op bepaalde locaties ook verhoogd worden voor bepaalde grotere auto groepen. Contacteer ons indien u, de huurder, enige vragen of opmerkingen heeft hier over.

Extra Bestuurders
Toeslagen kunnen van toepassing zijn voor extra bestuurders in bepaalde locaties, die lokaal te betalen zijn (tenzij anders vermeld op uw rentalcars.com voucher). Doet u navraag bij ons over deze.

Huurperiode/Dagelijkse Huurtarief Berekening
Huurperiodes worden berekend op een 24 uurs basis. Na het ophalen van de auto, zullen verlenging van de huurperiode en het te laat inleveren van de auto door het loale autoverhuurbedrijf berekend worden volgens het locale tarief (dat aanzienlijk hoger kan zijn).

Eerder Inleveren/Huur Verlenging
De duur van uw huurperiode begint en eindigt in overeenstemming met de ophaal en inlever data en tijden zoals aangegeven op uw voucher, de prijs wordt bevestigd ten tijde van de reservering en is berekend op basis van een 24-uurs periode. Indien u, de huurder, uw huurperiode wenst te verlengen na het ophalen van de auto, of als u de auto later inlevert dan de aangegeven tijd aangegeven op uw voucher, dan is het contract voor de verlenging met de lokale verhuurder zelf en zal deze worden berekend volgens de lokaal geldende dagelijke tarieven van de lokale verhuurder, die hoger kunnen zijn dan tarieven van ons waar u mee akkoord bent gegaan ten tijde van reservering. Helaas kan er geen vergoeding worden gegeven als u de auto eerder inlevert.

Eenrichtings Verhuur
Éénrichtings verhuren moeten van te voren worden bevestigd en deze kunnen onderhevig zijn aan eenwegs toeslagen die lokaal te betalen zijn aan het autoverhuurbedrijf. Wij zullen u, de huurder, informeren over de kosten hier van wanneer we uw reserveringsaanvraag hebben ontvangen en bevestiging hebben gekregen van het autoverhuurbedrijf over de eenwegs toeslag.

Kinderzitjes en Speciale verzoeken.
Kinderzitjes en imperiaals (niet beschikbaar voor bepaalde auto's) en andere verzoeken zijn op de meeste bestemmingen beschikbaar op aanvraag, hoewel deze niet altijd gegarandeerd kunnen worden. In de meeste Amerikaanse staten zijn kinderzitjes wettelijk verplicht. Er is meestal een toeslag van toepassing die lokaal te betalen is aan het verhuurbedrijf. Houdt u er rekening mee dat veiligheidsgordels voor de achterbank niet altijd voorzien kunnen zijn in alle auto's. Contacteer ons met betrekking over deze verzoeken. Verzoeken voor extras moeten ten tijde van de reservering worden aangegeven.

Bezorging & Ophaal Kosten
Bezorgen en ophaal kosten kunnen van toepassing zijn (door het autoverhuurbedrijf) buiten openingstijden, ook als het laat ophalen veroorzaakt is door een vertraging in de vlucht. Op de meeste locaties kan het autoverhuurbedrijf het bezorgen en ophalen van de huurauto bij uw accommodatie aanbieden, maar hier kunnen echter kosten aan verbonden zijn. Volledige adresgegevens en een tijd voor bezorging moet ten tijde van de reservering worden opgegeven. Houdt u er rekening mee dat auto's niet bezorgd kunnen worden aan een privé adres.

Rij Gebieden
Er kunnen beperkingen van toepassing zijn als u land/staatsgrenzen wilt passeren; daarom moeten wij hier op de hoogte van worden gebracht ten tijde van de reservering indien u, de huurder, met de huurauto in een ander land/staat wilt rijden. Bijkomende documentatie kan verplicht zijn en lokale toeslagen kunnen van toepassing zijn voor het rijden naar bepaalde landen. Beperkingen kunnen ook van toepassing zijn in Australie en afgelegen gebieden, doet u hier over navraag bij ons.

Indien U, de Huurder, de Reservering Wenst te Wijzigen
Geen kosten worden in rekening gebracht voor het wijzigen van uw reservering voor aanvang van de huur. Dit is niet van toepassing op enige kosten die in rekening worden gebracht vanwege het wijzigen van de huurperiode of het type auto. Het wijzigen van de naam van de hoofdbestuurder of de ophaal locatie kan betekenen dat we de reservering moeten annuleren en een nieuwe reservering moeten maken. Om een reservering te annuleren, contacteer u een medewerker van ons op 0800 265 9219 en geeft u uw naam en referentie nummer aan zodat we het autoverhuurbedrijf op de hoogte kunnen brengen. Algemene voorwaarden verschillen per verhuurder en deze zullen duidelijk worden aangegeven tijdens het reserveren.

Indien Wij Uw Reservering Wijzigen
Soms is het noodzakelijk om uw reservering (na acceptatie) te wijzigen door ons of het autoverhuurbedrijf. In alle gevallen zullen wij u, de huurder, zo spoedig mogelijk voor aanvang van de huur op de hoogte hier van te brengen en indien de voorgestelde wijzigingen niet acceptabel zijn, dan zal u een volledige vergoeding worden aangeboden. Echter, in deze gevallen hebben wij geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte gemaakte verliezen gemaakt als gevolg van zulke wijzigingen.

Documentatie
Uw voucher wordt normaal binnen 48 uur na ontvangst van uw reservering door ons verzonden, op voorwaarde dat wij uw volledige aankomstgegevens hebben ontvangen; zoals bijvoorbeeld vluchtnummer en aankomsttijd of een plaatselijk adres en telefoonnummer. Houdt u er rekening mee dat bepaalde "op verzoek" auto's meer tijd nodig hebben om te bevestigen en wij informeren u, de huurder, in zulke gevallen. rentalcars.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor lokaal berekende verhuren of die niet geaccepteerd zijn indien een voucher niet is getoond ten tijde van het ophalen van de huurauto van het autoverhuurdbedrijf. Houdt u er rekening mee dat u, de huurder, uw volledige nationaal rijbewijs en paspoort bij u heeft indien van toepassing. Pleegt u overleg met ons indien verdere documentatie verplicht is.

Rijbewijs
Bestuurders moeten een geldig rijbewijs kunnen tonen en in bezit van deze zijn van minimaal 1 jaar (2 jaar op bepaalde locaties, dit wordt aangegeven tijdens het reserveren). Britse nationaliteiten moeten in bezit zijn van het foto kaart gedeelte alsmede het papieren gedeelte. Bestuurders die niet in het bezit zijn van een niet-Britse rijbewijs moeten contact opnemen met ons voor aanvang van de huur op reserveringen@rentalcars.com. Wij moeten geadviseerd worden over enige strafpunten ten tijde van reservering; rentalcars.com behoudt het recht om de reservering te weigeren naar gelang de strafpunten volgens onze algemene voorwaarden. Alle personen die met de auto rijden moeten in bezit zijn van hun geldig rijbewijs ten allen tijden voor inzage door locale autoriteiten. Er worden geen vergoedingen gegeven voor afgewezen autoverhuren door onze lokale verhuurders op grond van het niet kunnen vertonen van een geldig rijbewijs of voor het niet vermelden van strafpunten op het rijbewijs. Houdt u er rekening mee dat een internationaal rijbewijs/vergunning het gewone rijbewijs niet vervangt. Indien u gebruikt maakt van een internationaal rijbewijs/vergunning, dan bent u nog altijd verplicht om het nationale rijbewijs van de hoofdbestuurder bij u te hebben om een auto op te kunnen halen.

Auto Capaciteit en Type Auto
Alle auto's zijn verzekerd voor een maximum aantal inzittenden. rentalcars.com kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de auto ongeschikt is voor alle inzittenden en de bagage. Refereert u aan de rentalcars.com website voor de aangegeven inzittenden van de beschikbare auto groepen. rentalcars.com kan niet verantwoordelijkheid worden gehouden voor verhuur geweigerd ten tijde van ophalen of daarna indien de groep inzittenden te groot is voor het type auto.

rentalcars.com kan niet een bepaald merk of model auto garanderen. De auto vernoemd op uw voucher wordt gebruikt als referentie en kan worden vervangen door een alternatief gelijkwaardig model of opgewaardeerde auto.

Voorziening van Auto's
Autoverhuurbedrijven behouden het recht om een huurauto te weigeren aan enige personen die ongeschikt zijn om te rijden of die niet voldoen aan de benodigde eisen. rentalcars.com is niet aansprakelijk voor het regelen van reizen, noch voor enige vergoeding, compensatie of andere geleden kosten die u, de huurder, moet betalen.

Klachten
Indien u, de huurder, niet tevreden bent met de staat van de auto bij het ophalen, laat het autoverhuurbedrijf dit dan onmiddellijk weten. Het is moeilijk voor rentalcars.com om enige claims over de staat van uw auto te beoordelen wanneer deze actie niet is ondernomen bij aanvang van de huur. Indien u, als huurder, op enige manier ontevreden bent, neemt u dan contact op met onze klantendienst binnen 3 maanden na thuiskomst.

Technische Problemen/Ongelukken
In geval van pech of technische problemen, u, als huurder, moet dan onmiddellijk het autoverhuurbedrijf bellen. Het autoverhuurbedrijf moet toestemming geven voor reparaties of plaatsvervangende auto's. Indien u, de huurder, bij een ongeluk betrokken bent, MOET u contact opnemen met de lokale politie en het autoverhuurbedrijf. Houdt u kopieën bij van alle relevante documentatie die u heeft ingevuld. Deze kan u nodig hebben als u, als huurder, een verzekeringsclaim indiend.

De huur van uw auto is onderhevig aan de algemene voorwaarden van de huurauto bepaald door het autoverhuurbedrijf en de corresponderende wetgeving van het land en/of staat waar de huur plaats vindt. U, de huurder, bent daarom onderhevig aan onze algemene voorwaarden en die van het autoverhuurbedrijf. rentalcars.com accepteerd geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn, als gevolg van enig verlies, schade, wijzigingen of vertragingen als gevolg van civiele onrust, industriele dispuut, inclusief luchtverkeer geschillen, terroristische activiteiten, natuurlijke en nucleaire rampen, brand of nadelige weersomstandigheden, onoverkombare technische problemen met transport, sluiting of congestie van luchthavens of havens, annuleringen van geplande vliegtuigmaatschappijen en financieel gebrek van vliegtuigmaatschappijen.

De Algemene Informatie en de Algemene Voorwaarden zoals vermeld zijn correct ten tijde van het ter perse gaan.

Voorwaarden van Uw Contract met rentalcars.com
Ongeacht hoe u, de huurder, kiest te reserveren, het is belangrijk om te begrijpen hoe en wanneer een contract vormgeving krijgt. De technische stappen benodigd voor de vormgeving van een contract is als volgt:
Wanneer we prijzen quoten over de telefoon of onze diensten plaatsen op onze website bieden we u, de huurder, aan om een verzoek te maken voor aankoop. U, de huurder, bevestigt de aankoop of aanbieding niet totdat we uw verbale bevestiging hebben of indien u voor de optie "Boek Nu" kiest.

U, de huurder, heeft rentalcars.com een verzoek gemaakt tot aankoop van de verzochte diensten indoen u op "Boek Nu" drukt of verbaal dit kenbaar heeft gemaakt. rentalcars.com zal dan dit verzoek aanvaarden wanneer deze uw volledige huurprijs heeft ontvangen en u, de huurder, uw voucher heeft verzonden. Waar het de regeling betreft met het autoverhuurbedrijf om voor rentalcars.com als bemiddelaar op te treden, acceptatie van uw verzoek is door rentalcars.com as bemiddelaar namens het autoverhuurbedrijf .

rentalcars.com is verantwoordelijk voor verliezen die u, de huurder, lijdt ten gevolge van een contractbreuk veroorzaakt door rentalcars.com indien de gevolgen van deze verliezen te voorzien waren op het moment dat rentalcars.com het contract verbrak. Verliezen zijn te voorzien waar zij overwogen zijn tussen u en rentalcars.com op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam. rentalcars.com is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen geleden als bijkomende van een geleden verlies of schade en verliezen die niet te voorzien waren door u, de huurder, en rentalcars.com, en is ook niet aansprakelijk voor, zonder beperking, voor geleden winstverlies of gemiste kansen, of dientengevolge verliezen, schade of kosten.

rentalcars.com is niet direct of indirect aansprakelijk, door plaatselijke autoverhuurbedrijven, voor het nalaten van verplichtingen of vertraging in het voldoen aan verplichtingen overeenkomstig met deze boeking, voucher, reservering, huur of algemene voorwaarden, indien en in hoeverre de verplichting is vertraagd, belemmerd of verhinderd door overmacht, dit betekent iedere gebeurtenis buiten redelijke controle van de partij in kwestie. In het geval dat de overmacht voortduurt voor meer dan 14 opéénvolgende dagen, kan rentalcars.com deze reservering of huur intrekken en beëindigen, door 14 dagen voor aanvang van de huur een waarschuwing te sturen aan u, de huurder, op het originele factuur adres en het restitueren van alle bedragen betaald voor een gebeurtenis bij overmacht.

rentalcars.com heeft het recht om een reservering te annuleren in het geval van gelimiteerde of onmiddelijke aankondigingen zoals het bankroet gaan van een autoverhuurbedrijf. In alle omstandigheden zal rentalcars.com pogingen maken voor het arrangeren van een alternatieve auto maar tijdens periodes van hoge aanvraag kan dit niet mogelijk zijn. Waar een klant een volledige betaalde reservering heeft en rentalcars.com de klant tot 48 uur voor het ophalen informeert dan ontvangt de klant een vergoeding van alle gemaakte betalingen. In het onwaarschijnlijke geval dat rentalcars.com een volledige betaalde klant notificatie van annulering geeft binnen 48 uur van ophalen dan zal rentalcars.com een volledige vergoeding van alle gemaakte betalingen geven en dekking for onvoorziene gemaakte kosten door de klant als gevolg van het verbreken van het contract door rentalcars.com. Waar een klant een aanbetaling heeft gemaakt voor een reservering en rentalcars.com informeert de klant tot 7 dagen voor ophalen dan zal de klant een vergoeding krijgen van alle gemaakte betalingen. Waar rentalcars.com een klant met een aanbetaling notificatie van annulering binnen 7 dagen van ophalen dan zal rentalcars.com een volledige vergoeding van alle gemaakte betalingen geven en dekking for onvoorrziene gemaakte kosten door de klant als gevolg van het verbreken van het contract door rentalcars.com.

Website Gebruik Voorwaarden
Het is verboden voor iedereen om enige apparaten of software programma's direct of indirect te gebruiken, of poging tot gebruik met deze website, om inhoud te bemachtigen, en of enige data, inclusief prijzen. Het is ook verboden om te verhinderen, of poging tot het verhinderen met het normaal gebruik van deze website, enige activiteiten die wij achten bovenmatig gebruik of stress plaatsen op onze systemen en deze zullen worden beëindigd. Wij controleren voortdurend iedereen die onze website gebruikt, en enige geautomatiseerde systemen, of personen die een onredige aantal zoekopdrachten uitvoeren, met het doel om informatie en/of prijzen te verkrijgen zullen ook worden beëindigd, en vervolgens geblokkeerd van onze websites. Uw gebruik van de website geeft aan uw overeenkomst die verbonden is aan deze Gebruik Voorwaarden.

Data Bescherming - Klant Persoonlijke Gegevens
Beveiligings Beleid
Alle persoonlijke informatie en credit card informatie verzameld door onze websites gaan door een beveiligde server die een 128-bit encryptie gebruikt om uw informatie te beschermen to protect your information; uw browser zal indicatie geven dat u een beveiligde server gebruikt, door een hangslot icoon onderaan uw browser venster weer te geven, het hangslot zal weergegeven worden in a gesloten positie, om aan te geven dat u de beveiligde server gebruikt. Deze beveiligings kenmerk staat alleen aan voor webpagina's waar u kan bekijken of invullen uw persoonlijke of betalings informatie.

Data Bescherming - Informatie
Credit Card
De credit card data die klanten ons geven zijn "gecodeerd" en opgeslagen in een database op de Applicatie servers en de Database servers; deze zijn ongecodeerd wanneer een reservering weergegeven is op het reserveringen systeem. Alleen onze IT afdeling heeft toegang tot de database, en zelfs in het geval van verlies of onrechtmatig toegang zijn de credit card nummers nog steeds gecodeerd. Het enige andere gedeelte waar credit card data is opgeslagen zijn de Server logs op de Applicatie servers, wij houden bij 31 dagen van Logs, elke dag ouder dan 3 dagen worden gecomprimeerd in een aparte paswoord beveiligd bestand, dit laat na alleen de laatste 3 dagen van logs die worden opgeslagen en deze worden niet gecomprimeerd of paswoord beveiligd.

Data Bescherming - Klant Persoonlijke Gegevens
Naam en adres klant, reserveringsdetails en email adres zijn opgeslagen in de database op de Applicatie servers en Database servers. Deze data wordt nooit gedeeld, gebruikt door, of verkocht aan iemand buiten rentalcars.com zonder toestemming. Naam klant en email adres wordt gebruikt door de Sales en Marketing afdeling om promotie emails te versturen, offerte navraag emails en speciale aanbiedingen emails naar de klant, via het Dream Mail email systeem (http://www.epsilon.com)

Deze voorwaarden worden beheerst door de wetgeving in Engeland wiens rechtzalen exclusieve jurisdictie hebben.

 

Geweldige hoteldeals alleen voor u
Header
Subject
Body
Footer