Privacybeleid – gebruik van persoonlijke gegevens


Onderwerpen

Inleiding
De persoonlijke gegevens die we verzamelen
De gevoelige persoonlijke gegevens die we verzamelen
Wat doen we met uw persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens delen
Externe aanbieders
Uw rechten
Cookies
Gegevensbeveiliging
Voorkeurscentrum
Contactgegevens
Wijzigingen in het Privacybeleid

Inleiding

Deze website wordt beheerd door Supersaver Travel B.V. die deel uitmaakt van de Etraveli Group. De bedrijven binnen de Etraveli Groep hanteren diverse persoonlijke gegevens, zoals namen, e-mailadressen en andere reisgerelateerde gegevens in hun dagelijkse activiteiten. Daarom nemen wij gegevensbeveiliging en de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming zeer serieus. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en openbaar maken wanneer u deze website gebruikt, en hoe wij de privacy en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens beschermen. Uw privacy is belangrijk voor ons, dus of u nieuw bent bij onze dienst of deze al langere tijd gebruikt, neem dan de tijd om onze methoden te leren kennen – en neem contact met ons op als u vragen hebt.

Etraveli Group AB, reg. nr. 556584-4684 (“wij”, “ons” of “ons”) is de zogenaamde "Gegevensbeheerder” van uw persoonlijke gegevens en is daarom verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van wat wij met uw persoonlijke gegevens doen.

De persoonlijke gegevens die we verzamelen

Over het algemeen is het type persoonlijke gegevens dat we verzamelen de informatie die we nodig hebben om u in staat te stellen uw reisarrangementen en boekingen te maken. Dit omvat informatie zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. De persoonlijke gegevens die we moeten ontvangen om u te voorzien van het reisarrangement dat u via onze websites hebt geboekt, zijn de enige gegevens die verplicht zijn om te verstrekken. Afhankelijk van het soort reisdiensten dat u gebruikt, kunnen we ook uw frequent flyer-nummer verzamelen, informatie over uw dieeteisen en gezondheidsproblemen (indien aanwezig) en andere details die relevant zijn voor uw reisarrangementen of die vereist zijn door een andere reisdienstverlener (zoals luchtvaartmaatschappijen en hotels). Dit is geen uitputtende lijst. Als u onze ondersteuning belt, verzamelen wij de gegevens die u tijdens het telefoongesprek verstrekt. Zoals u hieronder ziet, verzamelen onze cookies ook wat gegevens.

Als u voor iemand anders een reservering doet via onze website, dan vragen wij om de persoonlijke gegevens van deze persoon. In die omstandigheden vertrouwen wij erop dat u deze personen adviseert over dit privacybeleid.

De gevoelige persoonlijke gegevens die we verzamelen

In sommige gevallen kunnen we zogenaamde “speciale categorieën persoonlijke gegevens” over u behandelen, die als gevoelig kunnen worden beschouwd. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn, als u (i) een medische verklaring hebt ingediend voor het gebruik van een annuleringsverzekering of een terugbetaling van een luchtvaartmaatschappij (ii) een medische of gezondheidstoestand hebt die invloed heeft op uw reis en waarvoor u assistentie vraagt of indien bepaalde toestemming nodig is, of (iii) een verzoek hebt gedaan waarin enkele andere gevoelige persoonlijke gegevens over u zijn vrijgegeven.

Voordat we gevoelige persoonlijke gegevens over u behandelen, hebben wij uw toestemming daarvoor nodig. Daarom verzoeken wij u de speciale contactformulieren op onze websites te gebruiken voor het indienen van gevoelige gegevens. Met de contactformulieren kunt u ons de toestemming geven die vereist is op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze toestemming kan uiteraard te allen tijde worden ingetrokken. We behandelen geen gevoelige persoonlijke gegevens die wij niet mogen behandelen, of die u ons niet hebt gegeven. Een beperkt aantal van onze medewerkers heeft toegang tot uw gevoelige persoonlijke gegevens, en na het verwerken van uw gevoelige gegevens in overeenstemming met uw verzoek, zullen we de gegevens zo snel mogelijk wissen.

Wat doen we met uw persoonlijke gegevens

Om uw persoonlijke gegevens te mogen behandelen verplicht de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming ons om een zogenaamde "rechtsgrondslag” te hebben voor elk van onze doeleinden om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Daarom hebben we de onderstaande tabel opgesteld om onze rechtsgrondslag voor elk van onze doelen te laten zien.

Wat we doen (onze doeleinden met het omgaan met uw persoonlijke gegevens) Onze rechtsgrondslag Opslagtijd
De reisarrangementen en boekingen regelen die u bij ons hebt aangevraagd (d.w.z. het boeken van reisdiensten die door ons zijn bemiddeld, evenals het leveren van onze eigen diensten). Uitvoering van ons contract met u. Waar u ons gevoelige persoonlijke gegevens hebt verstrekt, is toestemming de rechtsgrondslag. 3 jaar vanaf de datum van aankoop. Toestemming voor gevoelige persoonlijke gegevens kan te allen tijde worden ingetrokken.
Als u ervoor hebt gekozen om een gebruikersaccount te maken op onze website, stellen we een dergelijk account beschikbaar aan u. Het account bevat toegang tot gegevens over uw eerdere reisarrangementen en boekingen. We zullen ook uw gebruikersnaam en wachtwoord opslaan. Uitvoering van ons contract met u. Uw gebruikersaccountgegevens en persoonlijke gegevens met betrekking tot uw eerdere reisarrangementen worden opgeslagen totdat u besluit uw gebruikersaccount via onze website te annuleren. Als u zich echter 24 maanden niet bij uw gebruikersaccount hebt aangemeld, zullen we dit account en de gegevens daarin wissen, mits we geen andere rechtsgrondslag hebben voor opslag.
Als u een boekingsproces hebt gestart, maar de aankoop niet hebt voltooid, kunnen we u een e-mail sturen met een link terug naar het zoekresultaat, of naar de gestarte boeking, afhankelijk van op welk punt uw boekingsproces op de website werd beëindigd. Ons rechtmatig belang om zaken te doen en u in staat te stellen uw aankoop te voltooien zonder dat u alle gegevens nogmaals hoeft in te vullen. Als u deze e-mails niet wilt, kunt u zich op elk moment binnen de e-mail afmelden. 24 uur vanaf het moment dat u het boekingsproces hebt afgesloten.
Voordat uw reisarrangement begint, bieden wij u aanvullende informatie en aanbiedingen met betrekking tot uw specifieke reisarrangement, zoals mogelijke uitbreidingen als extra bagage en andere informatie voor uw reis. Een deel van de informatie is gebaseerd op profilering op de informatie die u hebt verstrekt in de loop van het boekingsproces (bijvoorbeeld de datum(s) waarop u reist, uw bestemming etc.). Ons rechtmatig belang om u een meer aangename reis te bieden en om u in staat te stellen om gemakkelijk meer gegevens te vinden die relevant voor u zijn. Als u deze informatie niet wilt, kunt u zich op elk moment binnen de e-mail afmelden. Niet langer dan tot uw reisarrangement begint. Andere soortgelijke verwerking kan worden voortgezet in overeenstemming met de onderstaande doeleinden.
Na uw reisarrangement kunnen wij u onze nieuwsbrief bieden met aanbevelingen over andere reisarrangementen en reisgerelateerde producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn. Sommige van de aanbevelingen zijn gebaseerd op profilering van uw eerdere keuzes bij het boeken van een reis en uw gedrag in relatie tot onze e-mails. Ons rechtmatig belang om zaken te doen en u in staat te stellen reisarrangementen te maken die van belang voor u zijn. Als u deze e-mails niet wilt, kunt u zich op elk moment binnen de e-mail of onze website afmelden. Voordat u een aankoop afsluit, kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van de nieuwsbrief. 3 jaar vanaf de datum van aankoop.
Telefoongesprekken opnemen voor kwaliteitsborgingsdoeleinden en voor eventuele toekomstige verzoeken of vragen van u. Ons rechtmatig belang om (i) onze service te verbeteren via interne opleiding en, waar van toepassing, (ii) uw potentiële verzoeken of claims op te lossen. Als u niet wilt dat het telefoongesprek wordt opgenomen, kunt u bezwaar maken tegen deze opname voordat de opname begint. 6 maanden vanaf de datum van het telefoongesprek. Slechts een beperkt aantal personen heeft toegang tot uw opname.
Gebruik van cookies om bijvoorbeeld de bruikbaarheid van deze website te verbeteren, een gepersonaliseerde ervaring te leveren en voor het verzamelen van gebruiksstatistieken. We gebruiken ook sessiecookies om de beveiliging van deze website te verbeteren Ons rechtmatig belang voor (i) het verbeteren van onze website, (ii) u aanbiedingen te bieden die interessant voor u zijn en (iii) beschikken over een veilig serviceaanbod en een veilige website. Als u niet wilt dat wij cookies op uw computer opslaan, kunt u de instellingen in uw browser op elk moment wijzigen. Afhankelijk van het type cookie. Zie hieronder voor meer gedetailleerde opslagtijden.

Naast het bovenstaande ondernemen we dagelijks maatregelen die noodzakelijk zijn voor bedrijven om diensten te verlenen aan consumenten, zoals boekhouding, facturering, het nakomen van antiwitwasverplichtingen en het behoud van onze websitebeveiliging. Voor zover dit niet verplicht is volgens de toepasselijke wetgeving, nemen wij deze maatregelen op basis van ons rechtmatig belang. We kunnen ook het gedrag van onze klanten analyseren om onze websites en diensten op een algemeen niveau te verbeteren. In een dergelijke analyse zullen echter algemene of anonieme gegevens op samengevoegd niveau worden gebruikt.

Uw persoonlijke gegevens delen

We delen uw persoonlijke gegevens alleen indien nodig voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Dit kan zijn voor andere bedrijven binnen de Etraveli Group, voor overheidsinstanties en voor onze vertrouwde zakenpartners. Zo kunnen we uw persoonlijke gegevens (met inbegrip van gevoelige persoonlijke gegevens) delen met zakelijke partners zoals luchtvaartmaatschappijen, hotelaanbieders, verzekeringsmaatschappijen en wereldwijde distributiesystemen (zogenaamde GDS's) om uw reisarrangementen en boekingen mogelijk te maken.

Elke partner is verantwoordelijk voor zijn eigen behandeling van uw persoonlijke gegevens nadat hij deze van ons heeft ontvangen, wat betekent dat u contact moet opnemen met de betrokken partner voor verzoeken met betrekking tot uw rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij raden u aan het respectieve privacybeleid van de partners te lezen voor informatie over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

We zullen uw persoonlijke gegevens ook delen met andere bedrijven (zogenaamde "gegevensverwerkers”) die nodig zijn om de diensten te leveren die u hebt aangevraagd, zoals dienstverleners die onze callcenters beheren en andere leveranciers en verkopers die uw persoonlijke gegevens zullen verwerken bij het leveren van hun diensten (bijvoorbeeld externe opslag).

Door het internationale karakter van de reisbranche kunnen uw persoonlijke gegevens op verschillende locaties over de hele wereld worden verwerkt wanneer de partijen met wie wij uw persoonlijke gegevens delen, zich in een land buiten de EU/EER bevinden. Onze uitwisseling van persoonlijke gegevens buiten de EU/EER vereist een bepaalde rechtsgrondslag in het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer een land door de Europese Commissie wordt beschouwd als een land met een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens, zal dit onze rechtsgrondslag zijn. Anders zijn er drie belangrijke soorten rechtsgrondslagen waarop we een dergelijke uitwisseling kunnen baseren. Deze zijn:

  1. dat de overdracht noodzakelijk is voor onze uitvoering van het contract met u (bijvoorbeeld wanneer u een vlucht hebt geboekt met een luchtvaartmaatschappij die buiten de EU/EER verblijft);
  2. dat de overdracht gebaseerd zal zijn op de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming voor de overdracht van persoonlijke gegevens naar landen buiten de EU/EER die door de Europese Commissie zijn aangenomen (een kopie van deze standaardbepalingen inzake gegevensbescherming vindt u op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/); en
  3. de EU-VS. Privacy Shield, waarbij de overdracht naar de Verenigde Staten wordt uitgevoerd en de ontvanger naar behoren gecertificeerd is.

Externe aanbieders

Houd er rekening mee dat onze website links naar andere websites bevat en inhoud van externe aanbieders aanbiedt. Dit privacybeleid geldt alleen voor onze website en onze diensten. Wanneer u links naar andere websites volgt of diensten en producten van derden gebruikt, moet u hun privacybeleid lezen. Ook, als u ervoor kiest om contact met ons op te nemen via social media, is dit privacybeleid niet van toepassing op persoonlijke gegevens die door u als onderdeel een dergelijk contact worden verstrekt. In dat geval raden wij u aan het privacybeleid van deze sociale media-aanbieder te lezen.

Uw rechten

Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u bepaalde rechten als een zogenaamde “betrokkene”. Hieronder hebben we uw rechten uiteengezet. Uw rechten omvatten de volgende:

  1. Recht op toegang – U hebt recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij gebruiken. U hebt ook het recht bepaalde informatie te ontvangen over wat wij met de persoonlijke gegevens doen. Deze informatie wordt in dit document vermeld.
  2. Recht op rectificatie – Onder bepaalde omstandigheden hebt u recht om onjuiste persoonlijke gegevens over u te corrigeren en om onvolledige persoonlijke gegevens over u aan te vullen. Houd er rekening mee dat we onnauwkeurige persoonlijke gegevens die door u zijn verstrekt niet kunnen corrigeren als gevolg van bijvoorbeeld de regels van de luchtvaartmaatschappijen, en dat deze wijziging tot kosten kan leiden.
  3. Recht op wissen van gegevens – Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens te wissen. Dit is het zogenaamde “recht om vergeten te worden”.
  4. Recht op beperking van verwerking – Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om te beperken hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.
  5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid – U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen (of om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks te laten overdragen aan een andere gegevensbeheerder) in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat.
  6. Recht om bezwaar te maken – U hebt het recht bezwaar te maken tegen een bepaald soort gebruik dat wij maken van uw persoonlijke gegevens. Dit geldt voor al onze activiteiten die gebaseerd zijn op ons “rechtmatig belang”.

U hebt ter afsluiting ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende gegevensbeschermingsinstantie.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Sommige cookies alleen totdat u uw browser sluit (zogenaamde “sessiecookies”) en sommige voor een langere periode (zogenaamde “permanente cookies”). Als u niet wilt dat cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de instellingen in uw browser wijzigen. Houd er echter rekening mee dat in enkele gevallen sommige van onze websitefuncties mogelijk niet goed functioneren en sommige inhoud mogelijk niet correct wordt weergegeven als geen cookies toestaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om een aantal redenen, waaronder om een persoonlijke ervaring te leveren, om de bruikbaarheid van deze website te verbeteren en om gebruiksstatistieken te verzamelen. We gebruiken ook sessiecookies om de beveiliging van deze website te verbeteren.

In sommige gevallen delen we de gegevens met derden. We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics en Google AdWords, diensten die websiteverkeer naar Google-servers verzenden. Google Analytics identificeert geen individuele gebruikers en koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens die Google heeft. We gebruiken rapporten die door Google worden geleverd om ons te helpen inzicht te krijgen in websiteverkeer en websitegebruik, en om advertenties die gekocht zijn van Googles eigen en andere advertentienetwerken te optimaliseren. Google kan de gegevens verwerken op de manier zoals beschreven in Privacybeleid van Google en voor de hierboven beschreven doeleinden in dit deel. U kunt zich afmelden voor Google Analytics als u de cookie uitschakelt of weigert, JavaScript uitschakelt of de afmeldingsdienst gebruikt die door Google wordt geleverd. Voor het afmelden van advertentiefuncties van Google kunt u deze link gebruiken.

Onze website maakt ook gebruik van Facebook-pixel, die geanonimiseerde samengevoegde gegevens verzamelt, wat ons helpt bij het optimaliseren van advertentieaankopen op Facebooks verschillende platforms (inclusief Instagram). Facebook verzamelt een gebruikers-id waarmee ze een verbinding kan maken als een gebruiker een site heeft bezocht met de Facebook-pixel. Wij als adverteerders kunnen echter nooit het gedrag van een specifieke gebruiker identificeren. Facebook en de bijbehorende platforms bevinden zich in een gesloten ecosysteem voor advertenties, waar hun gebruikers kunnen bepalen of ze toestemming geven voor adverteerders die gegevens van hun websites gebruiken om advertenties op Facebook te kopen. Gebruik deze link om uw advertentie-instellingen op Facebook te bekijken en te wijzigen.

Verder gebruikt onze website conversiescripts en cookies van Microsoft Bing, TripAdvisor en TvSquared (u kunt hun privacybeleid bekijken door de links te volgen). Al deze diensten verzamelen samengevoegde statistische gegevens die ons helpen de aankopen van advertenties te optimaliseren. Wij als adverteerders kunnen geen enkele gebruiker identificeren die deze gegevens gebruikt. U kunt het gebruik van cookies wijzigen in uw browserinstellingen.

Cookie-instellingen

Gegevensbeveiliging

Om uw persoonlijke gegevens veilig te houden, hebben we een aantal technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd. Zo handhaven we bijvoorbeeld hoge technische beveiligingsniveaus in alle systemen (met inbegrip van traceerbaarheid, noodherstel, toegangsbeperkingen enz.). Daarnaast hebben we beleid aangenomen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers (die uiteraard aan vertrouwelijkheidsverplichtingen zijn onderworpen) geen gebruik maken van persoonlijke gegevens wanneer dat niet noodzakelijk is. Dit beleid bevat ook onze normen voor wanneer we leveranciers inhuren of nieuwe IT-systemen invoeren binnen onze activiteiten.

Voorkeurscentrum

Hier is de link naar uw persoonlijke voorkeurscentrum.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen hebt met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens of ons gebruik van cookies, of als u een van uw rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wilt oproepen, stuur dan een e-mail naar: privacy@etraveli.com of gebruik de volgende gegevens:

Etraveli Group AB
Att: Privacy Manager
P.O Box 1340
751 43 Uppsala
Zweden

Wijzigingen in het privacybeleid

Als we veranderen hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens of hoe we cookies gebruiken, zullen we dit privacybeleid onmiddellijk bijwerken en publiceren op deze website.

Laatst bijgewerkt op: 2018-05-21.

Header
Subject
Body
Footer