pdf print

Reisvoorwaarden


Deze algemene voorwaarden ("AV") zijn van toepassing tussen u ("u" of de "Klant") en Supersaver Travel B.V. ("wij" of "ons"), de exploitant van de boekingsportal www.supersaver.nl (hierna te noemen de "Portal"). U wordt verzocht deze AV en zorgvuldig door te lezen voordat u de Portal gebruikt. Door het gebruik van de Portal gaat u akkoord met deze AV. Als u niet akkoord gaat met deze AV, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Portal en de website af te sluiten.

U moet ten minste 18 jaar oud zijn en optreden in uw rol als particuliere consument om een boeking te kunnen maken op de Portal. Een particuliere consument is, in tegenstelling tot een bedrijf, een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten zijn commerciële en/of zelfstandige dienstactiviteiten liggen.

De exploitant van de Portal en uw contractpartner voor het gebruik van de Portal:

Supersaver Travel B.V. (Supersaver)
Haarlemmerweg 331 C
Room 001-01
1051 LH Amsterdam
Nederland

E-mail: customerservice@Supersaver.support
Telefoon: +31 202 623 623

De AV zijn als volgt:

Inhoudsopgave

 1. BEREIK VAN DE DIENSTEN
 2. BOEKINGSPROCES EN CONTACTGEGEVENS
 3. BEMIDDELING VAN VLUCHTEN
 4. BEMIDDELING VAN HOTELBOEKINGEN
 5. BEMIDDELING VAN HUURAUTOBOEKINGEN
 6. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE BEMIDDELING VAN BOEKINGEN VAN MEERDERE SERVICES
 7. INFORMATIE OVER PASPOORTEN, VISA EN GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN
 8. ONZE EIGEN DIENSTEN
 9. KOSTEN EN BETALING
 10. KLACHTEN
 11. KLANTRECHTEN VOLGENS EU-VERORDENING
 12. AANSPRAKELIJKHEID
 13. TOEPASSELIJK RECHT EN OPLOSSEN VAN GESCHILLEN
 14. BESCHERMING VAN DE GEGEVENS
 15. PORTAALRANGSCHIKKING EN SORTEEROPTIES

BIJLAGE 1 – VERGOEDINGEN VOOR ADMINISTRATIEVE BIJSTAND

 1. BEREIK VAN DE DIENSTEN
  1. Bemiddeling van reisdiensten
   1. Voor de vlucht-, hotel-, verzekerings-, trein- en autohuurdiensten die worden aangeboden op de Portal (gezamenlijk aangeduid als "Reisdiensten"), handelen wij uitsluitend in onze hoedanigheid van tussenpersoon. Onze rol en verplichtingen zijn daarom beperkt tot bemiddeling van Reisdiensten die worden geleverd door derden zoals luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties, hotels, verzekeraars, autoverhuurbedrijven en andere dienstverleners (hierna in elk geval aangeduid als "Dienstverlener").
   2. Derhalve treedt de overeenkomst voor de feitelijke levering van Reisdiensten (bijv. vervoer-, verzekering-, huurcontract) in werking rechtstreeks tussen u en de desbetreffende Dienstverlener. We zijn geen co-leverancier van de Reisdiensten en we zijn geen partij in de contractuele relatie tussen u en de Dienstverlener.
   3. Door gebruik te maken van de Portal voor het kopen van Reisdiensten, geeft u ons toestemming om namens u te bemiddelen met de desbetreffende Dienstverlener(s), met inbegrip van bemiddeling van de betaling voor deze Reisdiensten om erop toe te zien dat de transactie tussen u en de Dienstverlener(s) wordt uitgevoerd. De prijs voor de feitelijke Reisdiensten kunnen een commissie omvatten voor de diensten die we verlenen voor bemiddeling bij de overeenkomst tussen u en de desbetreffende Dienstverlener.
   4. Verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke uitvoering van de Reisdiensten die zijn bemiddeld via de Portal berust uitsluitend bij de betrokken Dienstverlener. In onze rol als tussenpersoon aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor Reisdiensten die door de Dienstverleners worden uitgevoerd en we verstrekken geen verklaringen of garanties (noch expliciet noch impliciet) betreffende de geschiktheid of kwaliteit van de Reisdiensten die op de Portal worden bemiddeld. Voor elke claim die u zou kunnen hebben in verband met de uitvoering of niet-uitvoering van de Reisdienst, is de Dienstverlener de verantwoordelijke persoon.
   5. Mocht u de mogelijkheid hebben om speciale wensen aan te geven (zoals speciale maaltijden, voorzieningen voor gehandicapten of kinderzitjes) bij het boeken van Reisdiensten, zullen wij uw wensen doorgeven aan de desbetreffende Dienstverlener. Echter, we zijn er niet verantwoordelijk voor of de Dienstverlener dergelijke wensen feitelijk kan vervullen.
  2. Onze eigen diensten
  3. Naast het bemiddelen bij Reisdiensten zoals vermeld in hoofdstuk 1.1 hierboven, zijn er ook extra diensten (andere dan Reisdiensten) beschikbaar via de Portal, die tot onze verantwoordelijkheid behoren. Voor deze aanvullende diensten gaat u een rechtstreekse contractuele relatie met ons aan. In elk geval informeren we u duidelijk als en in welke mate wij eigen diensten aanbieden in plaats van dat we alleen bemiddelen bij diensten van derden. Onze eigen portfolio van diensten kan in de loop van de tijd variëren. Enkele van onze diensten worden beschreven in hoofdstuk 8. Voor aanvullende diensten die niet in deze AV staan vermeld wordt u in de loop van het boekingsproces een gedetailleerde beschrijving evenals informatie over onze tarieven en aanvullende voorwaarden voor boeken en gebruik verstrekt.
  4. Van toepassing zijnde contractuele voorwaarden
   1. Deze AV zijn toepassing op de bemiddeling van Reisdiensten volgens hoofdstuk 1.1 en ook op onze eigen diensten overeenkomstig hoofdstuk 1.2.
   2. Voor de overeenkomst tussen u en de desbetreffende Dienstverlener (paragraaf 1.1.2) zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende Dienstverlener (zoals vervoersvoorwaarden, overdrachtsvoorwaarden, verzekeringsvoorwaarden en dergelijke), zoals uitgegeven door de Dienstverlener van toepassing. Over deze algemene voorwaarden van de desbetreffende Dienstverlener wordt u geïnformeerd tijdens het boekingsproces. Omdat de algemene voorwaarden van de Dienstverlener bepalingen kunnen omvatten met betrekking tot aansprakelijkheid, annulering en wijzigingen van reserveringen en restituties (indien beschikbaar) en andere beperkingen, wordt u aangeraden om die voorwaarden zorgvuldig door te nemen.
 2. BOEKINGSPROCES EN CONTACTGEGEVENS
  1. Tijdens het boekingsproces kunt u beschikken over de technische middelen die nodig zijn voor de opsporing van fouten in invoerformulieren en om deze te corrigeren voordat u uw reserveringsaanvraag indient. U wordt gevraagd alle gegevens op juistheid om te controleren voordat u uw reserveringsaanvraag afsluit. Opeenvolgende wijzigingsverzoeken kunnen leiden tot aanzienlijke extra kosten.
  2. Misschien moeten wij contact met u opnemen, bijvoorbeeld in het geval van latere wijzigingen in de gekochte Reisdiensten. U dient contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, nauwkeurig in te dienen U moet ook continu controleren of u een bericht van ons hebt ontvangen.

   Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u onze berichten kunt ontvangen. Wij zijn er niet verantwoordelijk voor als u geen bericht van ons hebt ontvangen vanwege omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze invloedssfeer vallen, inclusief, maar niet beperkt tot de volgende: (i) u gaf ons een onjuist e-mailadres; (ii) uw e-mailinstellingen laten niet toe dat onze e-mail u bereikt; of (iii) uw e-mailinstellingen behandelen onze e-mail als spam.
 3. BEMIDDELING VAN VLUCHTEN
  1. Contractafsluiting en prijswijzigingen
   1. Nadat u uw verzoek hebt ingediend, zullen wij de ontvangst van uw verzoek per e-mail bevestigen. Dit is het moment dat het bemiddelingscontract tussen u en ons in werking treedt. Als u deze bevestiging niet ontvangt binnen één uur na het voltooien van uw reserveringsaanvraag en niemand van onze medewerkers contact met u heeft opgenomen via e-mail of telefoon om eventuele problemen aan te geven, neem dan telefonisch contact met ons op ter verificatie.
   2. Zodra de door u aangevraagde vliegtuigtickets zijn uitgegeven, ontvangt u een bevestigingsmail met een ticketnummer. Dit is het moment waarop er een bindend contract tot stand is gekomen tussen u en de betrokken luchtvaartmaatschappij(en).
   3. Prijzen voor de vlucht en beschikbaarheid van stoelen worden direct door die luchtvaartmaatschappij toegevoegd aan de Portal. Bij wijzigingen van de luchtvaartmaatschappijen buiten onze controle die (bijv. prijswijzigingen, beschikbaarheid van zitplaatsen of iets anders) en die zich voordoen na indiening van de boekingsverzoek, maar voordat het contract met de luchtvaartmaatschappij bindend is geworden (zoals uiteengezet in paragraaf 3.1.2 hierboven), zal het contract niet in werking treden en uw betaling zal volledig worden terugbetaald. We kunnen contact met u opnemen en u de mogelijkheid bieden om de gewijzigde prijs te accepteren tijdens de gewone openingstijden, maar niet later dan 24 uur nadat wij van de prijswijziging op de hoogte zijn gekomen of op de eerste weekdag die volgt op die periode van 24 uur.
  2. Informatie over boeken en vervoersvoorwaarden.
   1. Wat betreft de vluchten die op de portal gedetailleerd zijn beschreven, handelen wij uitsluitend in onze hoedanigheid van tussenpersoon. De overeenkomst voor de uitvoering van de vlucht treedt in werking rechtstreeks tussen u en de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en wij aanvaarden geen enkele contractuele aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoering of de niet-uitvoering van uw vlucht. De luchtvaartmaatschappij is verantwoordelijk voor de uitvoering/niet-uitvoering van uw vlucht.
   2. Voordat u de boeking afsluit, worden de voorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij(en) u toegezonden.
   3. Bij het bemiddelen van reisdiensten die door luchtvaartmaatschappijen worden geleverd, hebben wij geen gegarandeerde toegang tot het boekingssysteem van de luchtvaartmaatschappij. Wanneer dit het geval is, kunnen wij namens u het contract afsluiten tussen u en de luchtvaartmaatschappij. Wij kunnen u daarom ook vragen rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende luchtvaartmaatschappij voor vragen over boekingen, wijzigingen of annulering van uw boeking. Als u onze Flexibele Ticket-service hebt gekocht (zie paragraaf 8), moeten alle omboekingsverzoeken worden gedaan via onze klantenservice zoals uiteengezet in paragraaf 8.1.4. U kunt twee boekingsbevestigingen ontvangen - een van ons en een van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Als u al twee boekingsbevestigingen hebt ontvangen, gebruik dan de boekingsbevestiging van de luchtvaartmaatschappij voor het inchecken.
   4. Hieronder, als een soort van algemeen overzicht, geven we informatie over de voorwaarden met betrekking tot de boeking en het vervoer die meestal worden toegepast door luchtvaartmaatschappijen op diezelfde of op soortgelijke wijze. Echter, afwijkende bepalingen van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij prevaleren boven de algemene informatie in deze paragraaf 3.2.4. Derhalve moet u in ieder geval de toepasselijke voorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij voorafgaand aan uw boeking controleren.
    • Vluchttijden/inchecken
     Alle vluchttijden zijn in plaatselijke tijd weergegeven. Aankomsten op de volgende dag worden aangeduid met "+1" op het tijdschema. De vermelde vluchttijden zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen op korte termijn nadat het ticket is uitgegeven; bijvoorbeeld vanwege beperkingen door de verkeersleiding, het weer of functionele beperkingen door de luchtvaartmaatschappij. Houd uzelf op de hoogte van de actuele tijden ruim voor uw vlucht.

     Houd u aan de inchecktijden die zijn aangegeven door de luchtvaartmaatschappij. De luchtvaartmaatschappijen hebben het recht om instappen te weigeren als u te laat bent voor het inchecken. Let erop dat sommige luchtvaartmaatschappijen het inchecken via hun eigen website aanmoedigen omdat ze een vergoeding kunnen rekenen bij het handmatig inchecken op de luchthaven.
    • Combinatie van afzonderlijke tickets
     Een combinatie van twee afzonderlijke tickets enkele reis in plaats van een retourticket wordt duidelijk als dusdanig gemarkeerd tijdens de boekingsprocedure. De tickets worden onafhankelijk van elkaar behandeld in het geval van annulering, wijziging, verstoring van het luchtverkeer zoals stakingen en wijzigingen in vluchtschema's. De eigen regels van iedere van iedere luchtvaartmaatschappij zijn van toepassing.

     Vliegtickets met verschillende boekingsnummers worden altijd beschouwd als van elkaar onafhankelijke reizen.
    • Vliegtickets met meerdere segmenten/gebruiksvolgordes
     Uw retourticket of ticket enkele reis kan uit verschillende segmenten bestaan. Volgens de voorwaarden van de meeste luchtvaartmaatschappijen moeten deze vluchtsegmenten achter elkaar worden gebruikt. Als dit niet het geval is zullen vele luchtvaartmaatschappijen transport op latere vluchtsegmenten weigeren (bijv. het niet gebruiken van een segment van een reis kan de rest van het ticket ongeldig maken). Voor retourtickets kan niet verschijnen op uw uitgaande vlucht erin resulteren dat uw binnenkomende vlucht wordt geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij
    • Zwangerschap
     Sommige luchtvaartmaatschappijen weigeren vrouwen te vervoeren die meer dan 28 weken zwanger zijn op het tijdstip van de heen- of terugvlucht. Als u zwanger bent, moet u met de luchtvaartmaatschappij en uw arts afstemmen of u op reis kunt gaan.
    • Baby’s en kindertickets
     Neem contact op met de luchtvaartmaatschappij voor de voorwaarden voor het reizen met een kind dat geen aparte zitplaats heeft. Meestal hebben kinderen boven 2 jaar een aparte stoel nodig, terwijl kinderen in de leeftijd tussen 0 en 2 jaar als baby’s reizen en geen zitplaats voor zichzelf krijgen toegewezen. Als het kind 2 jaar wordt vóór het einde van de reis, moet een kinderticket voor de hele reis worden geboekt. Babytickets kunnen niet worden geboekt vóór de geboorte omdat de juiste naam en geboortedatum moeten overeenkomen met de gegevens vermeld in het paspoort. We vergoeden geen onkosten die ontstaan als vanaf het begin het verkeerde soort ticket is geboekt.
    • Niet-begeleide minderjarigen
     Wij bemiddelen niet voor het boeken van tickets voor niet-begeleide minderjarigen. Kinderen onder de 18 jaar moeten worden geboekt voor een reis in het gezelschap van een volwassene. Sommige landen en luchtvaartmaatschappijen weigeren de toegang aan kinderen onder de 18 jaar, tenzij ze worden vergezeld door een wettelijke voogd. Houd er rekening mee dat sommige luchtvaartmaatschappijen vereisen dat kinderen onder de 18 jaar een geboorteakte bij zich hebben.
    • Verloren/beschadigde bagage
     In onze hoedanigheid van tussenpersoon aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verloren of beschadigde bagage. Eventuele problemen moeten onmiddellijk worden gemeld aan de vertegenwoordiger van de luchtvaartmaatschappij op de luchthaven.
    • Doorvoer en overnachting
     Over het algemeen zijn grondvervoer en overnachting tijdens uw reis niet inbegrepen in de ticketprijs. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de dienstregelingen en prijzen van het grondvervoer.
    • Verbindingstijden tussen vluchten
     Standaardtickets die op de Portal zijn gereserveerd hebben goedgekeurde overstaptijden. De tijd die zijn vereist voor verbindingen tijdens tussen vluchten worden berekend door de luchtvaartmaatschappijen. Als een vluchtsegment vertraagd is en leidt tot een gemiste aansluiting, zijn de luchtvaartmaatschappijen verplicht u te helpen uw eindbestemming te bereiken (zie paragraaf 11.1).
     Wanneer afzonderlijke tickets worden geboekt, dragen de luchtvaartmaatschappijen geen verantwoordelijkheid voor gemiste aansluitingen als gevolg van vertragingen. Daarom is het uw verantwoordelijkheid om te controleren of de verbindingstijd lang genoeg is volgens de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavens. Eventuele extra kosten in verband met gemiste aansluitingen zullen niet worden vergoed.
    • Dubbele boeking
     Een dubbele boeking betekent er bij dezelfde maatschappij twee of meer boekingen met dezelfde passagiersnaam hebben plaatsgevonden. Als u een dubbele boeking hebt, kan de luchtvaartmaatschappij de reis (reizen) annuleren. Dit kan ook gebeuren als de boekingen hebben plaatsgevonden bij verschillende reisbureaus. Wij zijn niet verantwoordelijk voor annuleringen door de luchtvaartmaatschappijen, noch voor geweigerde restituties van luchtvaartmaatschappijen, ingeval zij een dubbele boeking vermoeden.
  3. Luchtvaartmaatschappijen die niet in de EU mogen werken (zwarte lijst) Houd er rekening mee dat het bepaalde luchtvaartmaatschappijen verboden is binnen de EU te werken, volgens een besluit van de Europese Commissie in nauw overleg met de nationale luchtvaartautoriteiten. Dit is deze maatschappijen verboden omdat ze als onveilig worden beschouwd of niet onderworpen zijn aan afdoende controle door de autoriteiten van hun land.
   U kunt nagaan welke luchtvaartmaatschappijen worden getroffen door een verbod via de volgende link:
   Zwarte lijst (lijst van luchtvaartmaatschappijen die niet in de EU mogen werken)
  4. Wijzigingen in vluchtschema en annulering door luchtvaartmaatschappijen
   1. Uw overeenkomst met die luchtvaartmaatschappij kan het toestaan dat deze uw boeking annuleert of wijzigt. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen zodra wij hiervan in kennis zijn gesteld door de luchtvaartmaatschappij.

    Als u een wijziging of annuleringsrestitutie wilt aanvragen, als een extra eigen service, bieden wij aan om het verzoek namens u te behandelen indien toegestaan door de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. Voor een overzicht van onze kosten, klik hier.
   2. De vluchttijden die staan vermeld op uw boekingsbevestiging kunnen veranderen tussen het moment van uw boeking en uw feitelijke reis. Wij raden u echter aan om op de hoogte te blijven en ten minste 72 uur voor het geplande vertrek van elke vlucht contact op te nemen met uw luchtvaartmaatschappij om ervoor te zorgen dat de vlucht(en) (en eventuele aansluitende vluchten) op schema liggen. Wij hebben geen invloed op de schemawijzigingen van de luchtvaartmaatschappij en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die kunnen ontstaan als gevolg van deze wijzigingen.
  5. Door u aangevraagde wijzigingen en annuleringen
   1. De voorwaarden voor het wijzigen van vluchtboekingen (inclusief wijziging passagiersnaam, bestemming en reisdatum) en voor annuleringsrestituties worden vastgesteld door de desbetreffende luchtvaartmaatschappij, die uw contractpartner is voor de vlucht. Wij, als tussenpersoon, hebben geen invloed op deze voorwaarden.
   2. Als u een wijziging wilt aanbrengen in uw boeking of een annuleringsrestitutie aanvraagt, bieden wij, als een extra eigen service, aan het verzoek af te handelen namens u, mits de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij toestaan dat een dergelijke wijzigings- of annuleringsresitutie mogelijk is. Tijdens het boeken van dergelijke aanvullende diensten zullen wij u informeren over eventuele verdere voorwaarden en kosten voor dergelijke diensten. Voor een overzicht van onze kosten, klik hier.
   3. Om te kunnen omgaan met de wijzigingen die u hebt verzocht, is het noodzakelijk dat wij uw wijzigingsverzoeken ten minste 24 uur vóór de aanvang van de reis ontvangen (alleen telefonisch). Als u onze Flexible ticket-service hebt gekocht, raadpleeg dan paragraaf 8.

    Voor wijzigingsverzoeken op kortere termijn raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.
  6. Niet-verschijning of niet-aanwezigheid van de vlucht Als u niet verschijnt voor of aanwezig bent bij uw vlucht, machtigt u ons hierbij om namens u mogelijke terugbetalingen van de luchtvaartmaatschappij aan te vragen. Wij zijn hiertoe gerechtigd maar niet verplicht en alle rechten die u hebt om niet-geclaimde terugbetalingen rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij aan te vragen, blijven onaangetast.

   Als we namens u terugbetalingen verkrijgen, zullen we onze kosten in mindering brengen op het verkregen bedrag. Voor een overzicht van al onze kosten, klik hier. We bewaren eventuele terugbetalingen die namens u zijn verkregen, verminderde met onze kosten, gedurende 12 maanden na de datum van de vlucht en u kunt op elk moment een overschrijving van dit bedrag, verminderd met onze kosten, aanvragen voordat de periode van 12 maanden is verstreken door contact op te nemen met onze klantenservice.
 4. BEMIDDELING VAN HOTELBOEKINGEN Alle vragen in verband met de boeking en elk wijzigings- of annuleringsverzoek moet derhalve rechtstreeks worden ingediend bij Booking.com. U vindt hier de contactgegevens van Booking.com

  U vindt de algemene voorwaarden van Booking.com op hun website.
 5. BEMIDDELING VAN HUURAUTOBOEKINGEN Huurautodiensten die zijn geboekt via de Portal worden bemiddeld door Traveljigsaw Limited ("Rentalcars.com").

  Alle vragen in verband met de boeking en elk wijzigings- of annuleringsverzoek moet derhalve rechtstreeks worden ingediend bij Rentalcars.com. U vindt hier de contactgegevens van Rentalcars.com:
  Raadpleeg de website van Rentalcars voor lokale contactgegevens.
  U vindt hier de algemene voorwaarden van Rentalcars.com.
 6. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE BEMIDDELING VAN BOEKINGEN VAN MEERDERE SERVICES De Portal biedt de mogelijkheid om meerdere afzonderlijke diensten te combineren. In dit geval geeft u ons de opdracht op te treden als tussenpersoon voor het boeken van verschillende reisdiensten van verschillende leveranciers. De desbetreffende leveranciers worden overzichtelijk gepresenteerd tijdens de boekingsprocedure voordat de boeking is voltooid. In het geval dat u afzonderlijke diensten combineert, wordt er geen reisovereenkomst gesloten tussen u en ons; maar in plaats daarvan sluit u verschillende contracten af voor de levering van individuele diensten met elke afzonderlijke leverancier. In dit geval treden we alleen op in onze hoedanigheid van tussenpersoon met betrekking tot elke afzonderlijke reisdienst.
 7. INFORMATIE OVER PASPOORTEN, VISA EN GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN
  1. Paspoort, visa en/of gezondheidsvereisten kunnen veranderen en daarom moet u dit opnemen met de bevoegde instanties (ambassade, consulaat enz.) ruim voordat u op reis gaat. Het is uw verantwoordelijkheid in het bezit te zijn van een geldig paspoort en eventueel een visum. Het is belangrijk om te onthouden dat u alle halteplaatsen in uw reis opneemt waarvoor u mogelijk ook een visum moet aanvragen. Het kan vaak enige tijd duren om een ​​visum te krijgen, zodat u wordt geadviseerd om deze ruim van tevoren aan te vragen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor klanten die niet over de juiste documenten beschikken.
  2. Elke bestemming heeft zijn eigen eisen wat betreft inreisformaliteiten, vaccinaties, etc. die ook kunnen variëren, afhankelijk van de nationaliteit van de passagier. Het is uw verantwoordelijkheid om die informatie te verzamelen. Incidenten als gevolg van het niet naleven van deze officiële regels worden niet beschouwd als onze verantwoordelijkheid. Daarom raden wij u aan om altijd de verschillende formaliteiten van de de gekozen bestemming of doorvoerlanden te controleren, alsmede de tijd die nodig is om alle daarmee verband houdende maatregelen te treffen.
 8. ONZE EIGEN DIENSTEN
  1. Flexibel ticket
   1. Indien het Flexibele ticket wordt aangeschaft tijdens de boekingsprocedure, kunt u de datum en/of tijd van uw vlucht boeken onder de voorwaarden vermeld in deze paragraaf, zonder onze wijzigingskosten en/of wijzigingskosten van de luchtvaartmaatschappij te betalen. Bij het verstrekken van onze Flexible ticketservice bemiddelen wij alleen de vervoersovereenkomst tussen u en de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Omdat de Flexibele ticket onze eigen dienst is (d.w.z. dat u geen gebruik kunt maken van onze Flexibele ticketservice door rechtstreeks contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij) moeten alle omboekingsverzoeken waarbij de Flexibele ticketservice wordt gebruikt, worden uitgevoerd via onze klantenservice (zie paragraaf 8.1.4).
   2. Met de Flexibele ticket kunnen vluchten onder de volgende omstandigheden worden omgeboekt:
    • Alle omboekingen moeten worden gedaan in overeenstemming met paragraaf 9.1.4 en ten minste 24 uur vóór het oorspronkelijke tijdstip van vertrek.
    • Omboeken is alleen mogelijk binnen dezelfde luchtvaartmaatschappij, d.w.z. een vlucht kan alleen worden omgeboekt naar een vlucht die wordt uitgevoerd door dezelfde luchtvaartmaatschappij als die van het oorspronkelijk geboekte ticket.
    • Vluchtsegmenten moeten worden gebruikt in dezelfde volgorde waarin ze oorspronkelijk zijn geboekt.
    • Upgrades naar een andere cabine of boekingsklasse op dezelfde vlucht zijn niet toegestaan.
    • Omboeken van een ticket voor een zogenaamde "stop-over" (d.w.z. langer verblijven in een verbindingsplaats dan oorspronkelijk geboekt) is niet toegestaan.
    • Een verandering van herkomst en/of bestemming is niet mogelijk, noch voor de uitgaande noch voor de retourvlucht.
    • Met de Flexibele ticket mogen geen namen worden gewijzigd of gecorrigeerd.
    • Een reis kan slechts eenmaal worden omgeboekt. Zodra de wijziging is bevestigd, is de flexibele Ticket verbruikt.
    • Bij een omboeking moet de reis binnen een jaar na de tijd van de oorspronkelijke boeking worden voltooid. De nieuwe reis mag niet worden begonnen binnen 24 uur vanaf het moment van wijzigingsaanvraag.
    • De boeking kan niet worden gerestitueerd zodra de Flexible ticketservice is gebruikt.
   3. De Flexibele ticket moet worden geboekt en betaald tijdens het boekingsproces en kan niet achteraf worden toegevoegd.
   4. Als u uw ticket wilt omboeken, dient u telefonisch of per e-mail contact op te nemen met onze klantenservice tijdens de normale openingstijden. U vindt ons telefoonnummer onder "Contact met ons opnemen – telefoon". 
   5. Een omboeking is pas afgerond zodra we deze hebben bevestigd via e-mail. Als u geen bevestiging hebt ontvangen, neem dan contact op met onze klantenservice.
   6. Het omboeken van vluchten met de Flexibele ticketservice is afhankelijk van beschikbaarheid. Als de gewenste verandering resulteert in een duurder ticket of als de verandering ertoe leidt dat de passagier niet langer aanspraak kan maken op een speciale prijs (bijv. voor een klein kind), moet u deze extra kosten zelf dragen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen die een omboeking kan hebben op extra diensten die rechtstreeks zijn afgesloten met de luchtvaartmaatschappij (zoals boeken van extra bagage of een zitplaatsreserveringen).
   7. Als u de vlucht annuleert, wordt de prijs voor de Flexibele ticketservice niet terugbetaald.
   8. Als u niet verschijnt voor een segment van de reis, is de omboekingsoptie via de Flexibele ticketservice niet langer geldig.
  2. Zelftransfergarantie
   1. Als de assistentiediensten van onze aansluitingsgarantie zoals uiteengezet in paragraaf 8.2 (hierna "Zelftransfergarantie") is opgenomen in uw boeking, zal dit duidelijk worden vermeld tijdens het boekingsproces en op uw boekingsbevestiging. Als uw boeking ook andere vluchtverbindingen bevat, houd er dan rekening mee dat de Zelftransfergarantie alleen van toepassing is op het deel van uw boeking dat is gemarkeerd met "zelftransfer".
   2. Met uitzondering van de onderstaande uitsluitingen, geldt de Zelftransfergarantie in de volgende gevallen (elk een "Wijziging"):
    • in het geval dat een van uw vluchten opnieuw wordt gepland, vertraagd of geannuleerd door de desbetreffende luchtvaartmaatschappij waardoor u de vlucht(en) naar uw bestemming mist;
    • Als u een aansluitende vlucht mist vanwege bagagevertragingen of verlies buiten uw redelijke controle; en
    • Als u een aansluitende vlucht mist vanwege douane- of immigratieprocedures buiten uw redelijke controle.
   3. De Zelftransfergarantie is niet van toepassing:
    • Als de wijziging alleen van invloed is op vlucht(en) binnen dezelfde ticket (uitgegeven als één e-ticket/PNR). De luchtvaartmaatschappij die deze vlucht(en) aanbiedt, is verantwoordelijk voor eventuele problemen en voor het beheer van de Vluchtwijzigingen (u kunt rechtstreeks contact opnemen met de desbetreffende luchtvaartmaatschappij voor hulp en/of vragen);
    • in het geval dat de Wijziging te wijten is aan overmachtssituaties, dat wil zeggen aan omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de luchtvaartmaatschappij vallen, zoals (zonder beperking) politieke instabiliteit, extreme weersomstandigheden, veiligheidsrisico's, stakingen, grote beperking van de werking van de luchthaven en/of luchtvaartmaatschappijfaillissement/insolventie;
    • voor elke actie (of gebrek aan actie) die redelijkerwijs binnen uw controle is, inclusief bijvoorbeeld als u een vlucht mist omdat (i) niet beschikt over een geschikt visum, reisdocumenten of andere documentatie die nodig zijn voor uw reis; of (II) u de regels en beperkingen van luchtvaartmaatschappijen schendt; of
    • • als u met een ingecheckte bagage reist ondanks het boeken van een zelftransferreis gemarkeerd met "geen ingecheckte tas", d.w.z. een zelftransferreis met een korte verbindingstijd; of
    • als u wijzigingen hebt aangebracht in uw boeking zonder onze voorafgaande toestemming.
   4. Informeer ons zo spoedig mogelijk.
    Als u gebruik wilt maken van de Zelftransfergarantie, moet u ons zodra u op de hoogte van bent van een Wijziging in kennis brengen. Zie de inleiding voor contactgegevens. Mocht u ons niet onmiddellijk in kennis stellen, dan hebt u geen recht op het gebruik van de Zelftransfergarantie.
   5. Hulp bij Zelftransfergarantie – alternatieve vlucht(en) of restitutie.
    Nadat we op de hoogte zijn gebracht van de Wijziging, kunt u een van de door ons geboden opties kiezen:
    a) alternatieve vlucht(en) naar uw eindbestemming op onze kosten (de exacte vlucht(en) die door ons wordt aangeboden, zal aan u worden meegedeeld);
    b) een restitutie van de prijs die u hebt betaald voor de ongebruikte vlucht(en) op het moment van uw boeking; of
    c) vlucht(en) om terug te keren naar de vlieghaven van uw vertrek op uw kosten (de exacte vlucht(en) die door ons wordt aangeboden, zal aan u worden meegedeeld).

    In het geval dat we u geen redelijke vlucht(en) naar uw eindbestemming kunnen bieden, kunnen we u verwijzen naar alternatieve luchthavens. In dat geval dekken wij uw kosten voor vervoer naar de alternatieve luchthaven.

    Als er meer dan 48 uur verstrijken tot de oorspronkelijke vertrektijd van de desbetreffende vlucht, zullen we een optie kiezen die is uiteengezet in 8.2.5. naar eigen goeddunken.
   6. Uw aanvaarding van de aangeboden assistentie
    U moet zo snel mogelijk reageren met uw keuze nadat u meer informatie van ons hebt ontvangen over uw opties zoals uiteengezet in subparagraaf 5 (a)-(c) hierboven. Als we uw antwoord niet binnen een redelijke termijn (in geen geval niet meer dan 24 uur) ontvangen, komt uw recht op gebruik van de Zelftransfergarantie te vervallen.
   7. Extra compensaties
    Naast uw rechten zoals beschreven in paragraaf 8.2 geeft de Zelftransfergarantie u recht op het volgende:
    • Accommodatie - Als zich een Wijziging voordoet op korte termijn zodat u geen accommodatie heeft voor de nacht (22:00-08:00 uur), zullen wij uw kosten voor de accommodatie voor één of meerdere nachten vergoeden. De vergoeding is beperkt tot een totaal van 100 USD per passagier gedekt door de Zelftransfergarantie. Elke vergoeding voor accommodatie die u ontvangt van de luchtvaartmaatschappij zal worden ingehouden op de Zelftransfergarantie-terugbetaling.
    • Eten & Drinken – Als een Wijziging ertoe leidt tot dat uw vlucht(en) meer dan 4 uur wordt vertraagd, zullen wij de kosten dekken van maaltijden en dranken tot een totaal van 12 USD per passagier gedekt door de Zelftransfergarantie. Alle vergoedingen voor maaltijden en/of dranken die u ontvangt van de luchtvaartmaatschappij, zullen worden ingehouden op de Zelftransfergarantie-terugbetaling.
    Houd er rekening mee dat u de kosten moet dekken en ons een ontvangstbewijs(-bewijzen) voor dergelijke kosten moet verstrekken.
  3. Annuleringsgarantie
   1. Als de annuleringsgarantie wordt gekocht tijdens de boekingsprocedure, kunt u om welke reden dan ook contact met ons opnemen nadat u uw vlucht hebt geboekt om uw vluchten te annuleren en in plaats daarvan een elektronische voucher ontvangen die overeenkomt met 90% van de vluchtprijs. De voucher kan dan worden gebruikt voor een nieuwe boeking op de Portal. De voorwaarden in paragraaf 8.3 zijn van toepassing op onze eigen dienst 'Annuleringsgarantie', terwijl wij in onze hoedanigheid optreden als tussenpersoon tussen U en de desbetreffende dienstverlener. Aangezien de annuleringsgarantie onze eigen service is (d.w.z. u kunt de Annuleringsgarantie niet gebruiken door rechtstreeks contact op te nemen met de dienstverlener), moeten alle verzoeken onder de annuleringsgarantie worden ingediend via onze klantenservice (zie paragraaf 8.3.5). We brengen geen administratieve kosten in rekening in het geval van een vrijwillige annulering via de annuleringsgarantie of in het geval van een nieuwe boeking met een voucher via onze portal.
   2. Bij het gebruik van de Annuleringsgarantie geldt het volgende:
    • Alle annuleringen moeten worden gedaan in overeenstemming met paragraaf 8.3.5 en moeten uiterlijk 4 uur voor het oorspronkelijke tijdstip van vertrek door ons worden ontvangen.
    • De waarde van de voucher komt overeen met 90% van de waarde van het geannuleerde vliegticket, inclusief belastingen en de kosten van de dienstverlener, maar exclusief de kosten van de annuleringsgarantie en eventuele aanvullende diensten (bijvoorbeeld extra bagage, zitplaatsen enz.). Als de boeking eerder is gewijzigd en die heeft geleid tot een verhoging van de prijs van het vliegticket (bijv. vrijwillige datumwijziging, naamswijziging, extra bagage enz.), wordt de waarde van de voucher berekend op basis van alleen het oorspronkelijke vliegticket. Bij het gebruik van de Annuleringsgarantie mag de waarde van de voucher nooit meer bedragen dan $ EUR per persoon of 5000 EUR per boeking, ongeacht de waarde van de vliegtickets.
    • U hebt het recht om uw vliegticket te annuleren en om welke reden dan ook een voucher te ontvangen, maar in overeenstemming met deze voorwaarden. Annulering kan ook worden aangevraagd voor een individuele passagier in de boeking, in dit geval wordt de waarde van de voucher berekend in verhouding tot het aantal passagiers dat annuleert. Er kan geen annulering worden gemaakt voor een deel van de reis.
    • De voucher kan alleen worden gebruikt op onze Portal in overeenstemming met de instructies die zijn ontvangen met uw voucher. De voucher kan niet worden gecombineerd met andere vouchers, met contante terugbetalingen of met promoties en kan niet worden gebruikt als u de Portal betreedt via prijsvergelijkingssites.
    • U kunt uw voucher slechts één keer gebruiken. Een ongebruikt voucherbedrag wordt daarna als verbeurd beschouwd.
    • De voucher is 12 maanden geldig vanaf het moment dat u onze melding ontvangt dat de voucher beschikbaar is voor gebruik, wat binnen 7 dagen is na het moment dat we uw annuleringsverzoek hebben bevestigd. Wanneer de geldigheidsduur verstrijkt, verliest de voucher zijn waarde en kunt u geen schadevergoeding op een andere manier claimen.
    • Een annuleringsgarantievoucher kan alleen worden gebruikt voor het boeken van vluchten en niet voor andere diensten die beschikbaar worden gesteld op de portal (zoals hotels of huurauto's).
   3. Door gebruik te maken van de Annuleringsgarantie om uw boeking/ vliegticket te annuleren, doen u en uw medepassagiers afstand van alle rechten op de reisdocumenten die wij hebben bemiddeld met de dienstverlener. Door de Annuleringsgarantiedienst te kopen, aanvaardt u dat wij, na uw annuleringsverzoek, automatisch alle rechten op het vliegticket en de boeking en het recht verwerven om deze rechten ten opzichte van de dienstverlener te gebruiken.
   4. De Annuleringsgarantie kan niet worden gebruikt als de dienstverlener de reisservice niet kan verlenen nadat hij failliet is verklaard of nadat hij zijn bedrijf heeft onderbroken of gesloten (in dat geval worden de kosten van de Annuleringsgarantieservice niet vergoed).
   5. Als u gebruik wilt maken van de Annuleringsgarantie, moet u contact opnemen met onze klantenservice. U vindt ons telefoonnummer en andere contactmiddelen op de Portal. Houd er rekening mee dat wij alle klanten om de beurt behandelen.
   6. De annuleringsgarantie is niet van toepassing als u contact opneemt met de luchtvaartmaatschappij om uw vliegticket om te boeken en een annulering aan te vragen.
 9. KOSTEN EN BETALING
  1. Betaling
     
   1. De betaling voor Reisdiensten wordt verwerkt door ons of de filialen die deel uitmaken van de groep (in samenwerking met onze aanbieder(s) van betalingsdiensten die de betalingsverwerkingsfunctionaliteit leveren) of door de Dienstverlener. Alle betalingsgegevens van onze klanten worden gecodeerd op een beveiligde server wanneer die gegevens worden gedeeld met onze aanbieder(s) van betalingsdiensten.
   2. Afhankelijk van de boekingscriteria en de toegevoegde diensten kan de betaling worden opgesplitst in twee afzonderlijke transacties, een rekening van ons en een andere van de dienstverlener. U betaalt niets meer dan de werkelijke totale prijs die op onze site wordt weergegeven. Dezelfde beveiligingsmaatregelen worden toegepast. In sommige gevallen zijn prijzen en kosten van dienstverleners mogelijk niet in de valuta die op de portal wordt weergegeven. In plaats daarvan geven we een schatting in de standaardvaluta van de portal. Als gevolg hiervan kan wanneer u een boeking maakt met een creditcard, het bedrag dat door de dienstverlener in rekening wordt gebracht, enigszins verschillen als gevolg van valutaschommelingen. Als de vorige van toepassing kan zijn op uw boeking, wordt u hiervan op de hoogte gebracht tijdens de boekingsprocedure.
   3. Om uw betaling te kunnen verwerken dient u ervoor te zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn. In het geval dat zich een probleem voordoet in verband met de verwerking van uw betaling, zullen wij nogmaals proberen uw betaling te verwerken in samenwerking met onze aanbieder(s) van betalingsdiensten. Mocht dit niet leiden tot een geslaagde overboeking van geld van u, dan zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor meer informatie over andere betaalmiddelen. Mochten we na verdere instructies geen betaling van u ontvangen, dan wordt uw openstaande betaling worden doorverwezen naar een incassobureau.
  2.  
  3. Betalingsfraude
   Als er redenen voor ons zijn om te vermoeden dat er fraude wordt gepleegd, behouden wij ons het recht voor verwerking van deze betaling te weigeren. Legitimering van de betaling kan worden geëist als een misdrijf wordt vermoed. Alle vormen van betalingsfraude worden gemeld bij de politie. 
  4. Terugbetalingen
  5. Terugbetalingen worden verwerkt volgens de algemene voorwaarden van de dienstverlener. Als u het recht hebt om terugbetaald te worden, wordt uw terugbetaling verwerkt met dezelfde vorm van betaling als gebruikt om de boeking te betalen. Houd er rekening mee dat de tarieven voor de luchtvaart verschillende elementen bevatten en dat ze niet allemaal kunnen worden terugbetaald, dus zelfs als u in aanmerking komt voor terugbetaling volgens het beleid van de dienstverlener, is het terugbetaalde bedrag mogelijk niet precies de totale prijs die voor uw boeking is betaald.
  6.  
  7. Alle terugbetalingen worden betaald van de desbetreffende dienstverlener en wij, die als tussenpersoon optreden, hebben geen invloed op de verwerkingstijden van de dienstverlener.
  8.  
  9. Als tussenpersoon verwerken wij alleen een terugbetaling van betalingen Die hebben we al ontvangen van de desbetreffende dienstverlener.
  10. De totale prijs van uw boeking is inclusief de prijs van de Reisdienst, eventuele extra producten en onze servicekosten. Houd er rekening mee dat onze servicekosten niet worden terugbetaald. Dit komt omdat de servicekosten in rekening worden gebracht voor onze bemiddelingsdiensten die als vervuld worden beschouwd wanneer de boeking aan u is bevestigd. Alle bijkomende producten van de dienstverlener worden alleen terugbetaald voor zover we relevante bedragen hebben ontvangen in ruil van de dienstverlener. Onze eigen bijkomende producten worden niet gerestitueerd.
 10. KLACHTEN
  1. Claims met betrekking tot de uitvoering van Reisdiensten
   Een probleem, opmerking of klacht met betrekking tot de werkelijke uitvoering van de Reisdiensten moet rechtstreeks worden gericht aan de desbetreffende Dienstverlener (reisbureau, vliegmaatschappij, verzekeraar, autoverhuurbedrijf, hotel) met wie u een contract heeft voor de desbetreffende Reisdienst. Zie ook paragraaf 11 voor uw rechten op grond van EU-regelgeving.
  2. Klachten met betrekking tot onze eigen diensten
   Claims met betrekking tot onze eigen diensten worden uitsluitend schriftelijk afgehandeld en dienen binnen twee maanden na de einddatum van uw reis te worden ingediend.
 11. KLANTRECHTEN VOLGENS EU-VERORDENING
  1. Vertraagde of geannuleerde vluchten
   Als u naar of uit de EU reist of met een EU-vervoerder, hebt u mogelijk het recht op kostenvergoeding die u rechtstreeks bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij kunt indienen in het geval dat uw vlucht is geannuleerd, uitgesteld of u het instappen wordt geweigerd. Klik hier voor meer informatie over de EG-verordening 261/2004.
  2. Aansprakelijkheid van de vervoerder
   De EC-verordening (889/2002) betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders bij ongevallen. De Verordening kan hier worden gevonden.
 12. AANSPRAKELIJKHEID
  1. U gaat ermee akkoord dat wij optreden als tussenpersoon tussen u en de Dienstverlener. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor Reisdiensten doe u hebt geboekt bij een of meer Dienstverleners en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de weergegeven informatie op de Portal die is geleverd door de desbetreffende Dienstverlener.
  2. Als een Dienstverlener de Reisdienst om welke reden dan ook niet kan leveren, inclusief zonder beperking als gevolg van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden buiten de controle van de Dienstverlener een (overmacht) of wanneer een Dienstverlener verklaart faillissement te hebben aangevraagd, kunnen wij alleen optreden als tussenpersoon en betalingen restitueren waar wij deze al hebben ontvangen van de desbetreffende Dienstverlener.
  3. Met betrekking tot onze eigen diensten zijn wij aansprakelijk voor schade onderhevig aan de beperkingen die in de AV zijn uiteengezet en voor zover toegestaan door de wet. Wij zijn slechts aansprakelijk voor directe schade die werkelijk is geleden, betaald of door u geleden tengevolge van een toerekenbare tekortkoming van onze verplichtingen met betrekking tot onze eigen diensten, tot een totaalbedrag van de kosten van uw boeking (hetzij bij één gebeurtenis of bij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen). Als er, als gevolg van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden buiten onze controle (overmacht), tekortkomingen zijn met reserveringen, bevestigingen en/of uitvoering van boekingen of diensten, zijn wij vrijgesteld van afgeleide wettelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit dergelijke tekortkomingen of niet-nalevingen in verband met het effect van overmacht.
  4. De beperking van de aansprakelijkheid zoals vermeld in paragraaf 12.3, is eveneens van toepassing op het niet nakomen van verplichtingen door personen voor wie wij verantwoordelijk zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
 13. TOEPASSELIJK RECHT EN OPLOSSEN VAN GESCHILLEN
  1. Toepasselijk recht
   Het Nederlandse recht is uitsluitend van toepassing op deze AV en het contract tussen u en ons.

   Als consument profiteert u van de dwingende bepalingen van het recht van het land waar u woont. Niets in deze AV, met inbegrip van deze paragraaf 13.1, beïnvloedt uw rechten als consument een beroep te doen op dergelijke dwingende bepalingen van het plaatselijke recht.
  2. Online geschillenbeslechting
   De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODS) onder: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 14. BESCHERMING VAN DE GEGEVENS Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. U vindt meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in ons Privacybeleid.
 15. PORTAALRANGSCHIKKING EN SORTEEROPTIES Om uw zoekresultaten zo relevant mogelijk te maken, gebruiken wij complexe algoritmen om de vluchtalternatieven te rangschikken en de volgorde van weergave op ons portaal te bepalen. Wanneer u uw zoekresultaten voor het eerst ziet, worden ze standaard gesorteerd als "Aanbevolen", waarbij rekening wordt gehouden met de laagste prijs, de kortste vluchtduur en een combinatie van beide (beste prijs-kwaliteitverhouding), alsmede het langste verblijf (vroegst mogelijke vertrek en laatst mogelijke terugkeer). Het wordt ook beïnvloed door de eventuele compensatie die wij van de luchtvaartmaatschappij ontvangen (indien van toepassing).

  Op de pagina met zoekresultaten kunt u beslissen hoe u de resultaten wilt sorteren en/of de zoekresultaten wilt filteren om alleen de door u gekozen voorkeuren weer te geven. Wij bieden ook de mogelijkheid om de zoekresultaten snel te rangschikken op basis van het volgende:
  • Goedkoopste – de goedkoopste prijs
  • Kortste – de kortste reistijd
  • Campagne – elke huidige marktcampagne die we hebben met luchtvaartmaatschappij(en), waarvoor we mogelijk een vergoeding ontvangen van de luchtvaartmaatschappij. Als er geen actieve campagne is, worden de zoekresultaten in deze categorie gerangschikt op basis van de goedkoopste prijs.

BIJLAGE 1 – VERGOEDINGEN VOOR ADMINISTRATIEVE BIJSTAND

Servicekosten

15 EUR per passagier 

Voor verzoeken zoals die welke voortvloeien uit wijzigingen in de dienstregeling en annuleringen door de luchtvaartmaatschappij of onvoorziene gebeurtenissen en andere ontheffingen/uitzonderingen die door de luchtvaartmaatschappij zijn verleend (zie paragraaf 3.4).

40 EUR per passagier

Voor door u gevraagde wijzigingen of annuleringen, evenals voor handmatige assistentie zoals het maken van een nieuwe boeking of het toevoegen van passagiers (zie paragraaf 3.5).

65 EUR per passagier

Geldt alleen voor restitutieaanvragen die na de oorspronkelijke vertrekdatum worden ingediend in geval van niet verschijnen voor of niet bijwonen van de vlucht (zie punt 3.6).

*Alle prijzen zijn inclusief BTW

Houd er rekening mee dat elke wijziging en/of terugbetaling onderworpen is aan de luchtvaartmaatschappijenvoorwaarden en de regels voor vliegtickets. Er kunnen extra kosten van de luchtvaartmaatschappijen worden gemaakt. Wij, als tussenpersoon, hebben daar geen invloed op.

Als de gewenste wijziging leidt tot een duurder ticket of als de wijziging ertoe leidt dat de passagier geen recht meer heeft op een speciale prijs, moet u deze kosten zelf dragen.

Header
Subject
Body
Footer